ENERGIJSKA VAJA ZA HVALEŽNOST

Ustvarjanje z energijskimi tokovi, vlečenje energije, je eno izmed čudovitih orodij Access Consciousness. Če želimo nekaj imeti in biti, si moramo to najprej dovoliti prejeti. Si dovolite prejeti in imeti energije hvaležnosti? Ko smo za nekaj hvaležni, tega ne moremo obsojati. Kako pogosto se zahvalite svojemu telesu? Kako pogosto se zahvalite dnevu? Kako pogosto ste hvaležni za vse izbire v življenju? Dovolite si prejeti in BITI hvaležnost.

Prijavite se in prejmite vajo.